Tyrėjų naktis 2017 Šiaulių sporto gimnazijoje

Šiaulių sporto gimnazija

Informacinės technologijos (mokyt. R. Norutienė, Ia ir Ib gimnaz.kl.) – 3D spausdintuvo galimybės

Etika (mokyt. V. Čėsnienė, 7 ir III gimnaz. kl.) – Šiuolaikinio mokinio vertybių tyrimas

Lietuvių kalba  (mokyt. R. Januškienė, IIa gimnaz. kl.) – Vardų ir pavardžių kilmė bei kirčiavimas

Lietuvių kalba (mokyt. V. Šidlauskienė, Ib gimnaz. kl.) – Įdomioji leksika: archaizmai ir istorizmai

Matematika (mokyt. – I. Makaravičienė, III gimnaz. kl.) – Statybinių medžiagų poreikio sąmatos gimasmokyklos bendrabučio remontui parengimas

Chemija (mokyt. J. Kušleikienė, 8 ir Ia, IV gimnaz. kl.) – Įdomioji chemija

Anglų kalba (mokyt. E. Daukšienė, III gimnaz. kl.) – Frazeologizmai ir idiomos anglų kalboje

Anglų kalba (mokyt. Z. Guzienė, 7 kl.) – tyrimas ,,Ką žinau apie Europos Sąjungą?“

Istorija (mokyt. I. Vaitkė, IV ir Ib gimnaz. kl.) – Prancūzijos revoliucijos padarinių tyrimas / Pramonės perversmo priežasčių nustatymas

Fizika (mokyt. J. Kušleikienė,  A. Urbonienė, Ia ir Ib gimnaz. kl.) – protmušis ,,Gamtos mokslai aplink mus“

Vilniaus gatvė 297
Šiauliai 76329 Šiaulių apskr. LT
Atidaryti žemėlapyje