Š.m. rugsėjo 30 d. visos Europos sąjungos valstybės švęs „Tyrėjų naktį“.

„Tyrėjų naktis“ – simbolinis pavadinimas. Planuojamų veiklų ir renginių pagrindinis tikslas – populiarinti mokslinę veiklą Lietuvoje, atskleisti tyrėjų darbo žavesį ir prasmę, panaikinti ribas tarp visuomenės ir mokslininkų, idant vyktų abipusiai žinių ir patirties mainai.

Kviečiame ne tik aktyviai dalyvauti įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyksiančiose pažintinėse veiklose, bet ir organizuoti „Tyrėjų nakties“ renginius savo bendrojo lavinimo mokyklose bei gimnazijose.

Baltijos pažangių technologijų institutas rekomenduoja mokyklose įgyvendinti šias veiklas:

  • Organizuoti susitikimus su Lietuvos mokslininkais ar tyrėjo profesiją pasirinkusiais mokyklos absolventais;
  • Organizuoti įdomiosios matematikos, chemijos ar biologijos pamokas, kurias vestų ES jaunųjų mokslininkų konkurso dalyvis;
  • Žaisti įvairius intelektinius žaidimus, pavyzdžiui, protmūšį, monopolį ar pan.;
  • Rengti mokslo atradimų istorijos konkursą, teminio esė konkursą, mokslo dokumentikos peržiūras, diskusiją apie mokslininko profesiją Lietuvoje;
  • Pamokų metu demonstruoti eksperimentus;
  • Pristatyti mokykloje įgyvendinamų tiriamųjų projektų rezultatus ir kt.;

„Tyrėjų nakties“ veiklų sąrašą kiekviena mokykla gali pildyti savo nuožiūra. Daugiau informacijos apie projekto veiklas bei veiklų aprašymus rasite prieduose.

Kodėl svarbu dalyvauti „Tyrėjų naktyje“?

„Tyrėjų naktis“ siekia populiarinti mokslą Lietuvoje. Mokykloje organizuojami „Tyrėjų nakties“ renginiai  –  puiki neformalaus ugdymo ir profesinio orientavimo priemonė.
Aktyviausiai projekte dalyvaujančioms mokykloms bus įteikiami ir padėkos raštai.

Primename, kad mokyklos kviečiamos aktyviai įsitraukti ir į kitus „Tyrėjų nakties“ renginius – vykti į aukštąsias mokyklas, institutus ar muziejus, taip pat Molėtų astronomijos observatoriją. Daugiau informacijos apie kitus „Tyrėjų nakties“ renginius rasite renginių žemėlapyje.

Pagarbiai
Adelė Vaiginytė,
„Tyrėjų nakties“ mokyklose koordinatorė

Turite idėjų?! Kilo klausimų?
Drąsiai kreipkitės el.paštu mokyklos@tyrejunaktis.lt arba telefonu 8 619 47 782