Paskaita „Karjera ir gyvenimo planavimas: dabartyje pasitenkinimas – sėkmė ateityje?“

Paskaitos metu aptarsime karjeros raidą ir karjeros pasirinkimą/rinkimąsį, pagrindinius jo veiksnius; karjeros paslaugas: ugdymą karjerai, karjeros konsultavimą ir informavimą, į(si)vertinimą, darbo paiešką; mokslinių tyrimų kryptis.

Paskatą ves doc. B. Pociūtė.

Paskaita vyks 306 auditorijoje

Vieta

VU Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1