Išvados po georadaro demonstravimo *Registracija el.paštu: eugenija.rudnickaite@gf.vu.lt

Išados po georadaro demonstravimo su dr. Dainius Michelevičius

Vieta

Gamtos mokslų fakultetas, Geologijos muziejus, M.K.Čiurlionio g. 21/27, 225 k.