Įdomūs ir keisti chemijos bandymai (Coffee Inn)

Kviečiami užsukti visi, norintys pamatyti, kokius stebuklus gali chemikų rankos.

Vieta

Coffee Inn (Vilniaus g. 17)