Geodaro demonstravimas *Registracija el.paštu: eugenija.rudnickaite@gf.vu.lt

Georadaro demonstravimas fakulteto kieme su dr. Dainius Michelevičius, doktorantas Nikita
Dobrotin

Vieta

Gamtos mokslų fakultetas, Geologijos muziejus, M.K.Čiurlionio g. 21/27