Atviros laboratorijos

Laboratorijos „Įvadas į fizikos pasaulį“, „Mechaninio
apdirbimo procesas ir įrenginiai“, „Statybų technologijos ir įranga.

Vieta

KTU PI, Technologijų fakultetas, Daukanto g. 12